22 Şubat 2018 Perşembe

GÜZEL KATİL / BEAUTIFUL MURDERER - 20 -


Gökhan ünlü biri olduğundan, media olayı konuşuyordu.
Since Gökhan is a celebrity, the media was talking about the case.


fatih portakal şaşkın ile ilgili görsel sonucu


" Meryem Atasever, suçsuz bulundu. Hakim, Ayşe Deniz'in
yaşlı kadını kandırdığına karar verdi. " 
Meryem Atasever was found not guilty. The judge, decided
that Ayşe Deniz, deceived the old woman."

olay yeri girilmez ile ilgili görsel sonucu

Evin çevresine "Olay Yeri Girilmez" şeridi çekildi.
There was a yellow tape around the house...

"Aylin'in evi, arabası UV ışınlı fenerlerle dip, köşe arandı.
Kan, parmak, ayak izleri arandı."
Aylin's house and car was searched for forensic investigation 
by UV light torchs. They took finger, foot prints but didn't find
any blood print."


dig on garden ile ilgili görsel sonucu


Bahçeyi kazmaya başladılar...
They began digging the garden...



  "Allah'ım eğer doktorun cesedini bulurlarsa, bu evi satarım."
 brrrrr!"
" My God! If they find the doctor's body, I'll sell this house.Brrrr..."



"O güzel yüzlü şeytan yüzünden güzelim evlerimizden olacağız!
"We'll sell our beautiful houses because of that baby faced evil!

forensic team ile ilgili görsel sonucu

"Zavallı rakumdan başka şey bulunmadı.."
"They didn't found anything but the poor racoon..."

güvenlik kamerası ile ilgili görsel sonucu


Güvenlik kameralarına bakıldı.
They looked at the security cameras



"Çok tuhaf, doktor gece geç saatte villaya giriyor ama
bir daha çıkmıyor!"
"It's very odd. Doctor entered the villa at night but
never left it again!"

s3

"Ertesi sabah ise kapıyı Ayşe açıyor. Kızın villaya nasıl
girdiği muamma!"
"The next morning Ayşe is opening the door but how she entered the house is a mystery!"




"Ortada ceset de yok!  Bu vakayı Şarlok Holms bile çözemez."
"There is NO body! Even Sherlock cannot solve this case."



"Meryem teyze ile Ayşe'nin DNA'sına
bakılacakmış. Gerçekten teyze- yeğenler mi diye?"
"They will conduct a DNA test to see 
if they are really niece and aunt"
"Ayol mümkün değil! Olamaz!"
"Never! It's impossible!"


Birkaç gün sonra...
After a few days...


fatih portakal şaşkın ile ilgili görsel sonucu


DNA testi sonuçlarına göre
 Ayşe ve Meryem gerçekten teyze  yeğen çıktılar!"
" According to the DNA result, Ayşe and Meryem
are really aunt and niece!. 



"İyi ama nasıl teyze-yeğen olabilirler ki? Aylin tek çocukmuş.
 Acaba gayrimeşru, gizli bir kızkardeşi mi vardı?"
"But how can they be aunt and niece? Aylin Alptekin has never had any siblings. Was there an illegitimate, secret sister?"



GÖKHAN İSE PERİŞANDI...
GÖKHAN WAS MİSERABLE...


Odası da öyle...
So was his room...
"Aaa! Bu ne koku böyle!"
"Ooh! What a bad smell!"

"Oğlum elden gidiyor!"
"I'm losing my son!"


"Ah! Gelin diye aldık katil çıktı. Allah'ım günahımız neydi?"
"Oh! We thought she would be our daughther - in- law, but
she turned out into a murderer. Oh my God! Why?
What was our sin?"


"Ben Ayşe'nin katil olduğuna inanmıyorum..."
"I don't believe Ayşe is a murderer..."

"ah! Saftirik! Sen perilere inan..."
"Oh! Stupid! You believe in fairies!...."



O SIRADA HAPİSANEDE GÖRÜŞ GÜNÜYDÜ...
Meanwhile in the prison it was visiting day...



"Gökhan hiç ziyaretime gelmedi..."
"Gökhan never came to see me..."

"Ağlama canım her gün dua ediyorum
gerçeği söylediğini herkes görecek ve Gökhan da pişman olacak..."
"Don't cry my dear, I pray each day, everybody will
see you're telling the truth. And Gökhan will regret."

"Ya hiç çıkamaz, burada çürürsem?"
"What if I die in prison?"


"ASLA! Böyle kötü şeyler düşünme,  hem bak sana güzel
haberlerim var: Korsan anne oldu, 5 güzel, minik torunumuz var.
Buradan çıkacak ve onları kucaklayacaksın. Eminim...Bak"
"NEVER! Don't think such bad things, 
I have good news for you: Pirate became a mother, we have
5 cute, tiny grandchildren. You'll get out of here and 
hug them. I'm sure...have a look at this:"


black white cat with her kittens ile ilgili görsel sonucu
Korsan da Aylin'i dörtgözle bekliyordu...
Pirate was looking forward  to see Aylin too....


Aylin de, Gökhan da mutlu günlerini hayal ediyordu....:(
Both Aylin and Gökhan were dreaming the good, old days...:(







Devam edecek....
To be continued...






20 Şubat 2018 Salı

GÜZEL KATİL / BEAUTIFUL MURDERER -19 -


Olayı duyan gazeteciler Bodrum'a akın etti...
Upon hearing the news reporters have flocked to Bodrum...

paparazzi  camera flashes at night ile ilgili görsel sonucu

Aylin ve teyzesi polis tarafından sorguya çekildi.
Aylin and her aunt have been interrogated by the police.


"Bakalım: Sen Aylin'sin, 60 yaşındasın ama periler seni gençleştirdi?"
"Let'see: You're Aylin and 60 years old. But the fairies
made you young?"


"Evet."
"Yes."

"İnanılmaz olduğunu biliyorum ama gerçek bu."
"I know it's unbelievable but that's the truth."



"Hmmm....gidebilirsin kızım. Teyzeyi getirin...
meslek hayatımda karşılaştığım en garip vaka..."
"Hmmmm...you may go. Bring the aunt...
the oddest case I saw in my life as a policeman."



"Evet o benim yeğenim, iyi saatte olsunlar..
 o orman  perilidir.....Ebe nine...."
"Yes she's my niece.....enchanted wood.... Granny Ebe..."



"Ebe nine?....perili orman..."
"Granny Ebe?...enchanted wood...."




" Gencecik bir kız sana 'ben senin yeğeninim
diyor' ve sen inanıyorsun ha?"
"A young girl says to you that she's your niece
and you believe in her?...."


"Ama ben yeğenimi tanımaz mıyım?...."
"Don't I know my own niece?"


"Anlaşıldı, kız hepinizi kandırmış..."
"I see..the girl decieved all of you..."



O sırada karakolun koridorunda Gökhan'ın 
ailesi bekleşiyordu...
Meanwhile, Gökhan's family was waiting
in the police station corridor...

"Nazara geldiiik...nazara geldiiiiik...
Yarın ilk iş kurşun döktürelim ikisine de..."
"It's evil eye.....evil eyes of the jealous people..."

Gökhan'ın avukatı  geldi...
Gökhan's lawyer  has come..

"Eeee...Durum biraz karışık..anlatayım: "
"Eerrr...the situation is a bit complex....let me tell you:...."



"NE? Ayşe, Ayşe değil miymiş?"
" WHAT? Ayşe is not Ayşe?"



"Evet Gökhan bey...maalesef, dahası...."
"Unfortunately, Mr. Gökhan and moreover...."



"PERİLER mi?"
"FAIRIES?.."



".....gerçek doktor kayıp.....cinayet şüphesi....."
"....real doctor is missing.... suspicion of murder...."



"CİNAYET Mİ? Allah'ım sana geliyorum!....."
"MURDER? My God!....."


ERTESİ GÜN...
THE NEXT DAY...


İnternet siteleri haberle çalkalanıyordu..
The internet was rocked by the news..


 Gökhan's engagement party
turned out into a nightmare!"



Unbelieveable! Ayşe claims she's
Aylin Alptekin...


"Yaşasın!..."
"Yuppiii!..."


"Gökhan o hizmetçiyle evlenmeyecek demiştim, 
tıp okumuşmuş!Hahayt! Yalancı!"
"I told you Gökhan won't marry to that maid."
she had studied medicine!Hahaha! Lier!"

fatih portakal şaşkın ile ilgili görsel sonucu

"....Doktor Aylin Alptekin nerede?..."
" ....where is doctor Aylin Alptekin?"


"Kayıp doktorun emeklilik partisinde çekilen 
son resmini görüyorsunuz..."
"You see the missing doctor's last picture
which was taken at her retirement party."

flashback sahne biter...
flashback scene ends...

Hapishanede...
In the prison...
kadınlar hapishanesi duvarları ile ilgili görsel sonucu



"Tüm hikaye bu..."
"That's the whole story..."



"Aboovvv! N'olcek şinci?.."
"Wooowww! What will happen now?"

kadınlar hapishanesi duvarları ile ilgili görsel sonucu